Muutostyöilmoitus

OSAKASREMONTEISSA HUOMIOITAVAA/ TOIMENPITEITÄ VARTEN: 

Muutostyöhankkeeseen ryhtyvä osakas vastaa kaikista hankkeen aiheuttamista kuluista, lukuun ottamatta niitä kustannuksia, mitä yhtiölle tulee hankkeen tallentamisesta ja dokumentoinnista yhtiön tietoihin (taloyhtiön dokumentointivelvollisuus). Osakas vastaa urakoitsijan tilaajalain mukaisista velvoitteista, kuten urakoitsijan verovelkatodistuksesta, arvonlisäverovelvollisuudesta, työnantaja rekisteriin ilmoittautumisesta (jos yrityksellä on työntekijöitä), urakoitsijan vakuutuksen voimassaolosta ja jos tehdään tulitöitä, että urakoitsijalla on tulityökortti sekä tulityösuunnitelma.  

Vaikka taloyhtiö antaa luvan osakkaalle ryhtyä hankkeeseen vastaa osakas urakoitsijan työsuoritteesta. Mikäli taloyhtiö päättää valvoa urakkaa tai määrätä ulkopuolinen valvoja hankkeeseen, tulee hankkeeseen ryhtynyt osakas maksaa kaikki valvontakustannukset. Valvontakustannukset riippuvat usein hankkeen laajuudesta ja kuinka monta valvontakäyntiä joudutaan valvonnan osalta tekemään. Valvontakustannukset ovat muutamasta sadasta eurosta joihinkin tuhansiin euroihin. 

Taloyhtiölle tulee antaa kohtuullinen aika käsitellä ilmoitusta.

Osakkaan on hyvä huomioida, että muutostyön kuvauskohtaan ilmoitetaan vain muutostyötä koskevat oleelliset tiedot, tieto siirtyy automaattisesti huoneistokohtaiseen isännöitsijäntodistukseen, näin esim. uusi omistaja näkee asuntokaupan yhteydessä tiedon tehdyistä remonteista. Muita tietoja voi lähettää erillisenä liitteenä muutostyöhakemukseen.

OSAKASREMONTEISSA HUOMIOITAVAA/ TOIMENPITEITÄ VARTEN: 

Muutostyöhakemukset pitää toimittaa Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy:lle toimenpiteistä riippuen vähintään pari viikkoa ennen remontin aloittamista. 
Osakasremonteissa hankkeesta riippuen voi käsittelyaika olla huomattavasti pidempikin, jos hanke käsitellään taloyhtiön hallituksessa ja / tai hanke vaatii rakennusluvan hakemista. 
Osakasremonteissa tulee noudattaa ehdottomasti rakennusmääräyksiä, hyvää rakennustapaa ja niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia. 

Huomioitavaksi muutostyön tekijälle: uuden asbestilain takia purkutyötä ei saa aloittaa ennen ao. luvan saamista. Voi edellyttää kartoituksen tekemistä. 

Vuonna 2016 alusta tulivat voimaan uusi asbestilaki ja asbestiasetus. Suomessa on käytetty rakennusmateriaaleissa asbestia ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. 
Asbestipurkutyöt tulee tehdä valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaisesti. 

Märkätilaremonteissa tulee noudattaa Rakentamismääräyskokoelma C 2(RakMK C 2) / Rakentamismääräyskokoelma D1 määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia (RIL 107-2000) / (RT 84-11093) / (sisäryl 2013). 

Keittiöremonteissa tulee noudattaa Rakentamismääräyskokoelma D1 määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia (RIL 107-2000) / (RT 84-11093) / (sisäryl 2013). 

Wc-tilat ja kodinhoitohuone (kuivat tilat) tulee noudattaa Rakentamismääräyskokoelma D1 määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia (RIL 107-2000) / (RT 84-11093) / (sisäryl 2013). 

Lattiakaivojen/korokerenkaiden uusimisissa ja liittämisissä tulee noudattaa Rakentamismääräyskokoelma D1 määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia (RIL 107-2000) / (RT 84-11093) / (sisäryl 2013). Tämän lisäksi tulee huomioida vedeneristysvalmistajan ohjeistus kaivoon liittymisestä sekä huomioida pinnoitettujen/ sukitettujen viemärien pinnoittajien ohjeistusta liittymisestä pinnoitettuihin / sukitettuihin viemäreihin. 

Sähköasennusten on täytettävä EMC-vaatimukset. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tehtävä Standardin SFS 6000-6 mukaisesti. Sähköasennuksista on toimitettava käyttöönoton tarkastuspöytäkirja Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy:lle. 

Taloyhtiöt voivat asettaa vaatimuksia vesikalusteille tai keittiöliitännöille (alkuperäistä vastaaviksi). Vesikalusteiden on oltava määräysten mukaisia ja sopivia Suomen käyttöverkoston normeihin. Vesikalusteiden/ kytkentäpuolen tulee olla Suomessa tyyppihyväksytty tuote esim. ääniominaisuudet ja paineenkestävyys on testattu ja ne ovat saaneet STF-merkinnän ja kuuluu ääniluokkaan 1. 

Huomioitavaksi muutostyön tekijälle: uuden asbestilain takia purkutyötä ei saa aloittaa ennen ao. luvan saamista. Voi edellyttää kartoituksen tekemistä. 

Muutostyöilmoitus

OSAKASREMONTEISSA HUOMIOITAVAA/ TOIMENPITEITÄ VARTEN: 

Muutostyöhakemukset pitää toimittaa Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy:lle toimenpiteistä riippuen vähintään pari viikkoa ennen remontin aloittamista. 
Osakasremonteissa hankkeesta riippuen voi käsittelyaika olla huomattavasti pidempikin, jos hanke käsitellään taloyhtiön hallituksessa ja / tai hanke vaatii rakennusluvan hakemista. 
Osakasremonteissa tulee noudattaa ehdottomasti rakennusmääräyksiä, hyvää rakennustapaa ja niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia. 

Huomioitavaksi muutostyön tekijälle: uuden asbestilain takia purkutyötä ei saa aloittaa ennen ao. luvan saamista. Voi edellyttää kartoituksen tekemistä. 

Vuonna 2016 alusta tulivat voimaan uusi asbestilaki ja asbestiasetus. Suomessa on käytetty rakennusmateriaaleissa asbestia ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. 
Asbestipurkutyöt tulee tehdä valtioneuvoston asetuksen 798/2015 mukaisesti. 

Märkätilaremonteissa tulee noudattaa Rakentamismääräyskokoelma C 2(RakMK C 2) / Rakentamismääräyskokoelma D1 määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia (RIL 107-2000) / (RT 84-11093) / (sisäryl 2013). 

Keittiöremonteissa tulee noudattaa Rakentamismääräyskokoelma D1 määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia (RIL 107-2000) / (RT 84-11093) / (sisäryl 2013). 

Wc-tilat ja kodinhoitohuone (kuivat tilat) tulee noudattaa Rakentamismääräyskokoelma D1 määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia (RIL 107-2000) / (RT 84-11093) / (sisäryl 2013). 

Lattiakaivojen/korokerenkaiden uusimisissa ja liittämisissä tulee noudattaa Rakentamismääräyskokoelma D1 määräyksiä ja hyvää rakennustapaa sekä niihin liittyviä suosituksia ja ohjeistuksia (RIL 107-2000) / (RT 84-11093) / (sisäryl 2013). Tämän lisäksi tulee huomioida vedeneristysvalmistajan ohjeistus kaivoon liittymisestä sekä huomioida pinnoitettujen/ sukitettujen viemärien pinnoittajien ohjeistusta liittymisestä pinnoitettuihin / sukitettuihin viemäreihin. 

Sähköasennusten on täytettävä EMC-vaatimukset. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on tehtävä Standardin SFS 6000-6 mukaisesti. Sähköasennuksista on toimitettava käyttöönoton tarkastuspöytäkirja Vuo-Kiinteistöpalvelut Oy:lle. 

Taloyhtiöt voivat asettaa vaatimuksia vesikalusteille tai keittiöliitännöille (alkuperäistä vastaaviksi). Vesikalusteiden on oltava määräysten mukaisia ja sopivia Suomen käyttöverkoston normeihin. Vesikalusteiden/ kytkentäpuolen tulee olla Suomessa tyyppihyväksytty tuote esim. ääniominaisuudet ja paineenkestävyys on testattu ja ne ovat saaneet STF-merkinnän ja kuuluu ääniluokkaan 1. 

Huomioitavaksi muutostyön tekijälle: uuden asbestilain takia purkutyötä ei saa aloittaa ennen ao. luvan saamista. Voi edellyttää kartoituksen tekemistä.